Varausehdot

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään 20 vuotta täyttänyt!

Villa Ullakon vieraan tulee maksaa varausmaksu (20 %) Ullakolle heti varauksen jälkeen ja loppumaksu kuukautta ennen vuokra-aikaa. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun. Mikäli vuokrausajankohtaan on alle kuukausi niin koko vuokrasumma maksetaan kerralla. Laskun tai laskut saat sähköpostiisi heti varauksen jälkeen. Kun loppuvuokra maksetaan tulee vuokralaisen maksaa myös 150€n vuokravakuus mikä palautetaan kokonaisuudessaan vuokra-ajan jälkeen, kun siivoukset on hoidettu tai mitään ei ole rikkoutunut. Liinavaatteet ja pyyhkeet neljälle hengelle sisältyvät vuokraan. Jos vieraita on enemmän, lisätään vuokraan +17,50€/lisähenkilö. 

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka Villa Ullakkoa varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa. Asiakas voi joko siivota itse tai maksaa vuokrauksen yhteydessä siivousmaksun 100€.

Mikäli maksuja ei ole hoidettu ajallaan, vuokranantaja voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki hinnat sisältävät alv 10%.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Villa Ullakon vuokraamisen peruutus on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@villaullakko.fi. Peruutus astuu voimaan heti, kun tieto peruutuksesta on tullut perille.

Jos varaus perutaan, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) palauteta. Tämä koskee myös vuokra-ajankohdan siirtoa, eli jos haluttu ajankohta ei sovikaan vuokraajalle, on siitä tehtävä silloin uusi varaus, josta menee uusi varausmaksu. Jos peruutus tulee vuokranantajan toimesta, niin silloin kaikki maksut palautetaan.

Mikäli varaus peruutetaan myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Vuokranantajan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majore), vuokranantaja voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi vuokranantaja peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja lähialueen palveluista. Vuokranantaja ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 11.00. Villa Ullakon avainten luovutusajasta sovitaan erikseen.

Vuokraajalla on oikeus periä vuokran maksamisen yhteydessä asiakkaalta 150 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Vakuusmaksu palautetaan heti loma-ajan jälkeen. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Vuokraan sisältyy Villa Ullakon käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, pelit, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sekä astianpesuaineet, suola, wc- ja talouspaperit sisältyvät vuokrahintaan. Jos kahvia, teetä tai muita kuivatuotteita on tarjolla, saa niitä käyttää vapaasti. Polttopuut ja nuotiopuut sisältyvät vuokraan. Grillihiilet vuokraaja kustantaa itse.

Liinavaatteet ja pyyhkeet neljälle hengelle sisältyvät vuokraan. Jos vieraita on enemmän, lisätään vuokraan +17,50€/lisähenkilö. Jos liinavaatteita on käytetty enemmän kuin mitä varauksen yhteydessä on henkilömääräksi kerrottu, laskutetaan lakanasetistä 11€ ja pyyhkeistä 6,50€ vakuusmaksusta! 

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Vuokraehdot hyväksymällä asiakas sitoutuu myös jätteiden lajitteluun loman aikana. Metalli-, lasi-, muovi- ja kompostijäte kerätään niille varattuihin astioihin. Paperi ja pienet määrät pahvia voidaan polttaa valurautapadassa tai säilöä autotalliin. Sekajätteeseen laitetaan vain kaikki se, mikä ei kuulu em. lajitteluastioihin.

Loppusiivous

Loppusiivouksesta sovitaan varauksen yhteydessä. Asiakas voi joko siivota itse tai maksaa vuokrauksen yhteydessä siivousmaksun 100€. 

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen tai astianpesukoneeseen, roskat lajitellaan jätepisteeseen ja huonekalut laitetaan paikoilleen. Tyhjät juomapullot ja – tölkit voi jättää muovipusseihin pakattuna ulkokuistille. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, sauna sekä WC pestään. Käytetyt liinavaatteet voi jättää pinoon sängyn päälle. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon.

Siivouksen laiminlyönnistä tai jos siivous on suoritettu puutteellisesti ja vuokranantaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, otetaan siivousmaksu 100€ vakuusmaksusta.

Erikoissiivouslisä (oksennus tms.) 50€/kpl.  

Tupakointi on kielletty kaikissa Villa Ullakon sisätiloissa, myös sisäkuistilla.Mikäli sisätiloissa on kiellosta huolimatta tupakoitu, on vuokraajalla oikeus periä vuokralaiselta 400€ erikoissiivousmaksu. Tupakointi on sallittu vain ulkona. Tupakannatsoja ei saa heittää pihalle! Avotulen teko on sallittu ainoastaan rautapataan. 

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen tuominen kohteeseen on sallittu. Lisämaksu lemmikistä 10€.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 11.00, ellei toisin ole sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Jos asiakas lähtee normaalista poikkeavaan aikaan (esim. yöllä) tai jos asiakas ei ilmoita lähdöstään, on omistajalla oikeus palauttaa vakuusmaksu jälkikäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen omistajalle.

Ylivoimainen este

Vuokranantaja ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut vuokranantajasta ja jonka seurauksia vuokranantaja ei kohtuudella ole voinut estää.

Vuokranantaja ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä vuokranantaja ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Uudenmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Vuokraajan vastuu

Vuokranantaja ei ole taloudellisesti eikä oikeudellisesti vastuussa mistään niistä seikoista, jotka vuokraaja omalla toiminnallaan aiheuttaa.

Varausmaksun/vuokran maksamalla vuokralainen hyväksyy nämä ehdot.

Kun haluat tehdä varauksen, lähetä sähköpostilla haluamasi loma-aika, niin lähetämme laskun/laskut ja vuokrasopimuksen s-postilla. Varaus vahvistetaan, kun varausmaksu tai koko vuokra on maksettu.

Tervetuloa Villa Ullakkoon!

Rile Norberg, puh.  0400 468976 

info@villaullakko.fi